září/říjen 2019 – Rozvoj intelektu

Na podzim 2019 připravujeme přednášku RNDr. Kateřiny Vágnerové na téma Rozvoj intelektu – zvyšování schopnosti myslet a řešit problémy Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování. O přesném termínu a místě konání budeme informovat na této webové stránce.

RNDr. Kateřina Vágnerová, absolventka MFF Karlovo university v Praze, aktivní popularizátorka vědy, spolupracuje s Akademií věd ČR a Mensou České republiky.
Zvyšování schopností myslet a řešit problémy.
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování přináší vynikající výsledky ve zvyšování schopnosti myslet, řešit problémy a v rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Je možné ji také použít jako nápravný program pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Využíváme ji jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu studentů, nadaných žáků a dospělých. Pracujeme s ní individuálně i skupinově dle vhodnosti.
Účastníci se naučí hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování a aplikovat své strategie do života. Učí se tak metakognici nebo metamyšlení.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *