Zahájení činnosti 4KT

Platforma 4KT – Pro Klatovy zahájila svoji činnost 27.12.2018. 
Pro rok 2019 se plánuje rozjezd činnosti, příprava webových stránek, facebookového profilu, organizace dvou velkých přednášek pro veřejnost, příprava rozhovorů s klatovskými rodáky a další drobné činnosti. O detailech naší činnosti